GYŐRFI MŰVÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY

A művész nem a valóságot ábrázolja, hanem azt a látomást, melyet a valóság élménye kelt az emberi lélekben. Ez a többlet a művészet.

Bemutatkozás

A Győrfi Művészetért Alapítvány 2019 telén alakult. Az alapító azzal a céllal hozta létre szervezetét, hogy megmutatkozási és művelődési lehetőséget teremtsen a különböző művészeti területekkel foglalkozóknak és művészetpártolóknak.

Célja a nevelés, oktatás és a művelődés területén a tehetséges fiatalok segítése, támogatása:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység

Az alapítvány célja

A nevelés és az oktatás területén a művészeti nevelés segítése, támogatása, illetve a modern művészeti értékek széles körben való megismertetése, terjesztése, népszerűsítése – Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés – Kulturális tevékenység – Kortárs művészek támogatása, ösztönzése – Alapítvány létesítmények működtetése, működéshez szükséges anyagi és tárgyi eszközök biztosítása – Fejlődési és megmutatkozási lehetőség nyújtása – Fellépések, előadások, kiállítások szervezése és elbonyolítása, az ehhez kapcsolódó marketing tevékenység, online és nyomtatott formában való megjelentetése, versenyeken való megjelenés biztosítása, közreműködők ösztöndíjjal, honoráriummal törtnő támogatása – Táncművészek, koreográfusok tudásának fejlesztése, szakmai kapcsolatok kiépítése és fenntartása bel- és külföldi intézményekkel, műhelyekkel, oktatókkal, művészekkel – Kiadványok, katalógusok, filmek kiadása, gyártása, weblap létrehozása, működtetése – A tánc és az építészet színpadon megjelenő fúziójának létrehozása, a színpadi látványvilág létrehozása különböző művészeti ágak bevonásával – Építészeti kutatások, illetve kortárs építészeti alkotások tervezésének támogatása – Művészek továbbképzése, hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon való részvétel támogatása – Magyar és külföldi művészek és művészetszeretők kollaborációja – Magyar és Idegen nyelvű, írott formában lévő művek létrehozása, fordítása – Irodalmi szerzők támogatása – Ismeretterjesztés vizuális művészeti formák használatával

Az Alapítvány adatai

Az Alapítvány neve: Győrfi Művészetért Alapítvány
Az Alapítvány székhelye: 7625 Pécs, Péter utca 1.
Az Alapítvány levelezési címe: 7625 Pécs, Péter utca 1.
Az Alapítvány bankja: OTP Bank
Az Alapítvány bankszámla száma: 11731018-21459409
Az Alapítvány adószáma: 19226491-1-02
Az Alapítvány bírósági nyilvántartási száma: 0200/Pk.60118/2019
Az Alapítvány statisztikai számjele: 19226491-8552-569-02
Az Alapítvány nyilvántartási száma: 02-01-0001897
Az Alapítvány internetes honlapja: http://attilagyorfi.hu
Az Alapítvány e-mail címe: gyorfimuveszetertalapitvany@gmail.com
Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet, amely a “nevelés és oktatás, képességfejlesztés, valamint kulturális tevékenység” közhasznú tevékenységet is folytat. Az Alapítvány időtartama: az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Elérhetőség

E-mail

gyorfimuveszetert@attilagyorfi.hu